DJ TRAINING
Khóa học Nhạc Lý ( Music Theory )

Khóa học Nhạc Lý ( Music Theory )

Khóa học Nhạc Lý của chúng tôi được thiết kế dành cho những bạn muốn hiểu thêm về nhạc lý để có thể áp dụng vào lĩnh vực nhạc điện tử và bộ môn DJ
Khóa học DJ Chuyên Nghiệp ( MASTER )

Khóa học DJ Chuyên Nghiệp ( MASTER )

Khóa học Chuyên nghiệp được thiết kế cho những là người đã tiếp cận và có kiến thức đầy đủ về DJ hoặc các bạn DJ muốn phát triển bản thân mình theo một định hướng đúng đắn trong tương lai
Khóa học DJ Nâng Cao ( ADVANCED )

Khóa học DJ Nâng Cao ( ADVANCED )

Khóa học Nâng Cao được thiết kế dành cho những bạn mới tiếp cận đến DJ hoặc các DJ muốn phát triển bản thân mình theo một định hướng đúng đắn trong tương lai
Khóa học DJ Cơ Bản ( BASIC )

Khóa học DJ Cơ Bản ( BASIC )

Khóa học Cơ Bản dành cho những bạn yêu âm nhạc và quan tâm đến DJ và mong muốn được hiểu hơn về DJ
Khoá học KID DJ

Khoá học KID DJ

Một chương trình giáo dục âm nhạc và nhạc lý cơ bản về DJ dựa trên phần mềm WeDJ từ hãng Pioneer; Nơi các thiên tài âm nhạc được toả sáng
Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ
Thư viện ảnh
xe cẩu album1 album 7 album qweqwe album popo Tomorrow Land

© 2017 Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ