NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG VỀ HỆ THỐNG NEXO STM TRONG ĐÊM GIAO THỪA TẾT DƯƠNG LỊCH 2017

 

Những hình ảnh ấn tượng về chương trình đón năm mới 2017 diễn ra tại nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh. Hệ thống âm thanh Nexo STM được triển khai bởi công ty Vy Phương đã thực sự mang đến một bầu không khí bùng cháy và nồng nhiệt trong đêm giao thừa.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nguồn: cty Vy Phương

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ
Thư viện ảnh
xe cẩu album1 album 7 album qweqwe album popo Tomorrow Land

© 2017 Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ - DJ