NEXO

SENNHEISER

 • ỨNG DỤNG EW-D SMART ASSIST APP ( IOS / ANDROID)
 • ỨNG DỤNG WIRELESS SYSTEMS MANAGER (WSM) ( MAC / WINDOWS )
 • ỨNG DỤNG SENNHEISER TRANSMITTER MANAGER ( WINDOWS )

PIONEER DJ

PHONIC

 • Phần mềm thiết bị xử lý tín hiệu i2600 V.10 (WINDOWS)

MARANI

 • Phần mềm thiết bị xử lý tín hiệu DPA260A (WINDOWS)
 • Phần mềm thiết bị xử lý tín hiệu DPA360A (WINDOWS)
 • Phần mềm thiết bị tạo hiệu ứng âm thanh DPA220P (WINDOWS)
 • Phần mềm thiết bị vang số karaoke KD1550P (WINDOWS)
 • Phần mềm thiết bị xử lý tín hiệu kỹ thuật số MIR 260A (WINDOWS)
 • Phần mềm thiết bị xử lý tín hiệu kỹ thuật số MIR 260E (WINDOWS)
 • Phần mềm thiết bị mixer kỹ thuật số M16 (WINDOWS)