TUYỂN DỤNG
Nhân viên digital marketing

Nhân viên digital marketing

Tính chất công việc: Giờ hành chính. Trình độ (tối thiểu): Trung cấp Kinh nghiệm: 01 năm. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.
Nhân viên graphic design

Nhân viên graphic design

Tính chất công việc: Giờ hành chính. Trình độ (tối thiểu): Trung cấp Kinh nghiệm: 01 năm. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.
Nhân viên content marketing

Nhân viên content marketing

Tính chất công việc: Giờ hành chính. Trình độ (tối thiểu): Trung cấp Kinh nghiệm: 01 năm. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.
Nhân viên kế toán kho

Nhân viên kế toán kho

Tính chất công việc: Giờ hành chính. Trình độ (tối thiểu): Trung cấp Kinh nghiệm: 01 năm. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.
Nhân viên văn phòng

Nhân viên văn phòng

Tính chất công việc: Giờ hành chính. Trình độ (tối thiểu): Trung cấp Kinh nghiệm: 01 năm. Mức lương: thoả thuận Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.
Nhân viên thủ kho

Nhân viên thủ kho

Tính chất công việc: Giờ hành chính. Trình độ (tối thiểu): Trung cấp Kinh nghiệm: 01 năm. Mức lương: thoả thuận Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.
Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán

Tính chất công việc: Giờ hành chính. Trình độ (tối thiểu): Trung cấp Kinh nghiệm: 01 năm. Mức lương: thoả thuận Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Tính chất công việc: Giờ hành chính. Trình độ (tối thiểu): Trung cấp Kinh nghiệm: 01 năm. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.
Nhân viên kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật

Tính chất công việc: Giờ hành chính. Trình độ (tối thiểu): Trung cấp Kinh nghiệm: 01 năm. Mức lương: thoả thuận Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.
NEXO SENNHEISER P.AUDIO B&C SPEAKER KLOTZ MARANI PIONEER DJ DIXON ANTARI SABIAN FOX AUDIO ZOOM PHONIC
Thư viện ảnh

© 2017 Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ